• Urban Sounds
    of Turkey
    12. bis 13. Mai 2012
  • Paradis Artificiels 13. bis 20. Mai 2012
  • Festivalzentrum 12. Mai bis 9. Juni 2012
  • Gran Lux Filmnacht 5. Juni 2012
  • Poste es! 12. Mai bis 9. Juni 2012
  • Gran Lux DIY-Film 29. Mai bis 4. Juni 2012